Fashion%20Model_edited.jpg

Bokningsvillkor & handlinsplan Corona

BOKNINGS- HYRES-  &  BETALNINGSVILLKOR

För största möjliga säkerhet och trivsel på Fotostudio At Nine (Falkuggla AB) och har vi tagit fram följande bokningsvillkor för all bokning av Fotostudio At Nine, som nedan även kallas studion och lokalen. Dessa villkor ska godkännas av ansvarig hyresgäst/hyresperson. Ansvarig hyresperson är, om inget annat anges, den person bokar studion. Fortsättningsvis kallas här ansvarig hyresperson även olika böjningar av pronomenet "du".

BOKNING, BETALNING & AVBOKNING

 

 • Bokningsförfrågan är inte bindande bokning och kan inte garanteras.

 • Vi skickar bokningsbekräftelse till den email du angett vid bokningsförfrågan, så snart du godkänt dessa villkor samt betalat förskottsfakturan.

 • Förskottsbetalning: För tillträde till studion aktuell bokningsdag krävs att HELA hyresbeloppet är oss tillhanda senast kl 12.00 dagen före bokad tid. Vi mailar faktura så snart du mailat oss dina faktureringsuppgifter.

 • Bokningsbekräftelse: När hela hyresbeloppet är oss tillhanda (senast kl 12 dagen före din bokningsdag) skickar vi en bokningsbekräftsle till den epostadress du tidigare mailat från. En bokningsbekräftelse betyder också att du godkänt hyresvillkoren samt fotograf@falkuggla som avsändare i ditt mailsystem, så att vår bokningsbekräftelse inte hamnar i skräpmapp. Hör av dig om du inte har fått bokningsbekräftelse. Du kan endast boka för egen del eller ett företag du har rätt att representera. 

 • Ni får inte tillträde till studion förrän hyran är oss tillhanda på kontot. Om det i efterhand visar sig att betalning ändå inte kommit in i tid debiterar vi 500 kr extra. Om betalning ändå uteblir tillkommer inkassohantering och liknande åtgärder med ytterligare avgifter på 600 kr och uppåt, samt dröjsmålsränta med 10% (dock minimum riksbankens referensränta).

 • Avbokning och återbetalning: Vi följer svensk lag. Exempelvis gäller “Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” för dig om du bokar som privatperson. Både som privatperson och som företag kan du avboka din tid för studiohyra utan extra kostnad fram till och med kl 12.00 helgfri vardag före din bokning. Avbokning och ombokning måste alltid ske skriftligt till fotograf@falkuggla.se. Vid senare avbokning debiteras full tid men du kan boka om tiden utan kostnad. Om du inte dyker upp på bokad tid, utan att du hört av dig, debiteras full kostnad och tiden går inte att boka om. För bokad kurs gäller att du kan avboka fram till och med 8 dagar före kursen, därefter går det att boka om kursen till annat tillfälle, men fakturan går ut som planerat för det första inbokade tillfället.

 • Är du delägare i det bolag du bokar åt, förbehåller vi oss också rätten att fakturera dig som privatperson om ditt bolag inte betalar i tid. Vi förbehåller oss även rätten att utföra kreditupplysning. Vi behöver alltid fullständiga faktureringsuppgifter i god tid före bokning. Vi kan inte ändra faktureringsuppgifter i efterhand på en faktura efter en invändningsperiod på 7 dagar. Om din betalning inte är oss tillhanda senast dagen före din boknignsdag, förbehåller vi oss rätten att ta bort din bokning, men även att fakturera dig för den bokning du gjort.

 • Du är fullt ersättningsskyldig för alla kostnader som uppstår på grund av direkt eller indirekt oaktsamhet, även av dina medarbetare och kunder. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta och återbetala innestående bokningar eller månadsabonnemang. Du förbinder dig att hålla dig uppdaterad om aktuella priser och regler på vår hemsida före varje nytt bokningstillfälle.

 • Bildrättigheter: Om du anlitar oss som fotograf, har du fri användningsrättighet till det bild- filmmaterial vi skapat. Detta förutsatt att betalning sker i tid och före slutleverans. Om inte annat avtalats måste du ange vår byline när du använder bilder och filmer tagna av oss. Vi meddelar byline om detta blir aktuellt.

PRAKTISKA HYRESREGLER

 • Ansvarig hyresperson, är den som bokat lokalen via mail eller sms. Om ni vill att annan person ska vara ansvarig hyresperson, måste det meddelas i samband med bokning. 

 • Ansvarig hyresperson, är ansvarig för att hyresvillkoren följs och förmedlas till hela teamet, samt för att betalning inkommer i tid. Ansvarig hyresperson ska därför i samband bokning, godkänna hyres-villkoren genom mail till fotograf@falkuggla.se. Ett godkännande tillsammans med förskottsbetalning tillgång till studion aktuell bokningsdag.

 • Första gången du bokar lokalen, visar vi hur studion fungerar. Dubbelkolla, så vi har all utrustning du behöver. Ring Annika Falkuggla på 073-5044772 om du undrar över något under hyresdagen.

 

 • Lokalen (92 kvm) har öppen planlösning bestående av fotostudio, lounge, hall och kök. I lokalen finns även ett kontor (12 kvm), som hyrs av tredje part. Hela lokalen, förutom kontoret ingår i hyran. 

 • Ordinarie bokningstid är 09:00-18.00 om inget annat överenskommits. Om du inte är på plats vid utsatt tid, kan vi inte garantera tillgång till studion den dagen. Önskar du andra tider, (starta tidigare eller sluta senare), kan det ofta lösas om du frågar några dagar före bokad tid. 

 

 • Lokalen får inte lämnas olåst under din bokningstid, så planera lunchen i förväg. Om ni inte har med er egen microlunch kan någon i teamet hämta mat från någon av Hornstulls toppenfina lunchställen.

 • I hyran ingår tillgång till studion med utrustning, samt wifi, micro, kaffe, handsprit m.m. Studions utrustning får inte lämna lokalen eller användas utomhus. 

 • För närvarande undviker vi halvdagsbokningar på grund av besvärlig tidslogistik för studiovärd. de fall det kan lösas gäller därför heldagspris. Vi undersöker olika lösningar med kodlås, för att underlätta bokingsförfarandet och kunna införa halvdagsbokningar i framtiden.

ORDNING, STÄDNING

Skogräns

 • Våra ljusa/vita golv gillar inte smutsiga skor och svarta sulor. Därför gäller skogräns vid entrén. Massor av skor innanför ytterdörren kan dock innebära en säkerhetsrisk. Ansvarig hyresperson ska ha koll på detta och se till att skor ställs på skohyllan utanför toaletten om ni är många. Självklart kan modeller posera med svarta skor, men om det uppstått flera svarta skostreck kan ni i värsta fall få bekosta grovstädning eller ommålning.

Återställning/städning

 • Annan person kan ha bokat studion direkt efter dig, så om inget annat överenskommits på mail, ska lokalen vara återställd och diskad senast vid hyrestidens slut, så att allt ser ut som vid ankomst. Utrustning och prylar läggs på sina rätta platser. Kolla in golven. Dammsug eller moppa om det det bildats damm, hår osv.

 

Checklista för återställning

 • Allt ska ställas på sin rätta plats

 • Fotografera lokalen när du kommer, så blir det lätt att få det rätt

 • Damsug eller torka om det blivit hårigt, dammigt eller kladdigt.

 • Lämna inte muggar osv på olika platser i lokalen

 • Diska all disk från ditt team.

 • Ta med dig allt som är ditt. Vi ansvarar inte för ditt / ditt teams prylar.

 • Töm kaffefiltret, så det inte möglar om det dröjer tills nästa bokning. 

 • Töm soporna i kök, makeup och toalett och sätt i nya påsar (finns vid varje sophink).

 • Sopnedkast finns några trappor upp i porten på Bergsund strand 9. Portkod 7296. 

 • Ta med dig tomma läskburkar och liknande. 

 

Skador på hyresgästens eller hyresvärdens utrustning

 • Vi ersätter INTE skador på din eller ditt teams egen medhavda utrustning och material.

 • Hyresgäst med team ska vara rädda om lokalens utrustning, inventarier samt golv- och väggytor osv. Om något skadas under hyresgästens bokade tid, ska Falkuggla AB omedelbart underrättas. I sådant fall är ansvarig hyresgäst fullt ersättningsskyldig och ska omgående ersätta skadat föremål enligt nyvärdesprincipen

 • Falkuggla AB, friskriver sig helt från eventuella skador på er utrustning eller för ansvar för sen transport, eller fel som uppstått via tredjeparts involevering.

SÄKERHETSRUTINER

 • Om en person skadas under din bokningstid ska ansvarig hyresgäst omedelbart se till att eventuell nödvändig sjukvård eller SOS kontaktas. Är du osäker på hur allvarlig skadan är, bör du ta det säkra före det osäkra och direkt kontakta 1177 eller 112. Meddela därefter Annika Falkuggla på 073-5044772.

 

Brandrisker

 • Rökning och droger är förbjudet i lokalen. Rök inte heller utanför ytterdörren, då röken då sugs in i lokalen. Visa även hänsyn till boende och förbipasserande. Gå en bit bort och släng inte fimpar direkt utanför studion. 

 • Öppen låga / stearinljus får inte tändas i lokalen, utan särskilt skriftligt tillstånd.

 • Brandsläckare: Lokalen har tre godkända pulverbrandsläckare placerade utspritt över lokalytan för att alltid vara nära tillhands. Om någon tillfälligt flyttar en brandsläckare, ansvarar ansvarig hyresperson för att den ställs tillbaka på sin givna plats innan lokalen lämnas. Om du/ni upptäcker att en brandsläckare saknas, ska hyresansvarig person omedelbart meddela Falkuggla AB om detta

 • Brandfilt: Brandfilt finns på insidan av dörren på städskåpet i köket. Ryck i de två remmarna för att få ut brandfilten. Om ni upptäcker att brandfilten saknas ska meddela Falkuggla AB omgående meddelas.

 • Brandvarnare finns mitt i lokalen. Ni får tillfälligt montera ner denna om rökmaskin ska användas.  Ansvarig hyresgäst ska tillse att för att brandvarnaren återmonteras innan lokalen lämnas. Om ansvarig hyresgäst upptäcker att brandvarnare saknas eller att den piper med indikation om att batterierna är försvagade, åligger det på densamma att omedelbart meddela Falkuggla AB.

 • Första hjälpen Kit, finns i stora bokhyllan med fronten ut ska inte flyttas förutom om den ska användas.

 • Elektricitet: Ansvarig hyresgäst ska kontrollera att alla lampor (utom adventsstjärna eller annan fönsterbelysning) är släckta, samt att kaffebryggare är avstängd, och att väggkontakter till alla blixtar, samt alla andra elektriska apparater osv är ordentligt avstängda och utdragna när ni lämnar lokalen för dagen. Undantag från detta är mikro, kyl/frys.

 • Max 15 personer får vistas samtidigt i lokalen, utan särskilt tillståndLokalen har två ytterdörrar, båda är inåtgående, vilket är säkerhetsrisk vid brand. Dörren mot Verkstadsgatan är huvudentré och enda nödutgång när ni är färre än 15 personer. Ytterdörren mot Bergsunds Strand hålls i oftast låst med både över- och underlås pga stor höjdskillnad till golv, vilket kan leda till fallolycka. Ansvarig hyresgäst säkerställer att tillåtet antal personer samtidigt i lokalen inte överskrids.

 • Utökat tillstånd för 15-45  personer samtidigt i lokalen: För att fler än 15 personer ska kunna vistas i lokalen samtidigt, behövs utökat tillstånd. Ni planerar då bokningen tillsammans med oss och ni måste godkänna EXTRAVILLKOR. 

 • Fria passager och utrymningsvägar: Ställ inte skor, väskor och prylar framför ytterdörren eller i gångvägar och mitt i rummen, då dessa kan bli hinder om ni snabbt måste kunna komma ut i händelse av brand.

 • Kaffebryggaren sitter i en timer som inte ska plockas bort. För att brygga trycker du även på timern som har fyra lägen: Ett tryck /15 min, två tryck /30 min, tre tryck /45 min, fyra tryck /60 min.

Risker med skyltfönster

 • Skyltfönstren används ibland som poserings- eller fotograferingsplats. Detta avråder vi ifrån på grund av fallrisk och risk för krossat glas och allvarliga skärskador. Om du ändå använder skyltfönster att fotografera från, eller för personer att posera i, så görs detta helt på egen risk. Om olycka sker i samband med sådan situation, har Falkuggla AB inget ansvar för vare sig personskada eller trasigt fönsterglas. Ansvarig hyresgäst är fullt ansvarig och betalningsskyldig. Personskada och eller trasigt skyltfönster meddelas omedelbart till Falkuggla AB. Lokalen får inte lämnas förrän företrädare för Falkuggla AB eller bostadsförening är på plats.

 

Lämna aldrig barn ensamma i studion! 

 • Lämna aldrig barn ensamma i studion. Ansvarig hyresperson ska informera vårdnadshavare och andra vuxna som vistas studion samtidigt som barnen, om de risker som finns i studion. Ansvarig hyresperson är fullt ansvarig om någon skadas och Falkuggla AB friskriver sig helt från olyckor och skador.

 • Klättring i fönster och på stegar

 • Klättring på den stora vita hyllan 

 • Eluttag och, elkablar och andra elektriska prylar

 • Det finns giftiga rengöringsmedel osv på olika platser i lokalen. Håll koll på barnen.

 • Det finns vassa skarpa verktyg och liknande i skåpen köket och på andra platser i studion.

 • Det kan finnas andra saker som kan vara farligt för barn. Allt går inte att förutse, så var försiktiga med allt.

 

Risk för vältande hylla

 • I lokalen finns en ny vit stor tung hylla för förvaring av blixtar osv. Hyllan står mycket stabilt, men vi kan inte garantera att den inte kan välta om ett barn klättrar upp i den eller om någon drar i den osv. Så säkerställ att inget barn lämnas ensam i lokalen och klättrar i hyllan. Hyllan ska snart förankras i väggen, men risken finns ändå att en skruv lossnar osv, så inget klättrande eller dragande i hyllan.

Slag, kross och klämrisk

 • Stativ med studioblixtar osv är tunga och om de faller kan någon komma till skada. Låt endast professionella och kunniga fotografer sköta studioutrustningen. Tacka inte ja, om en okunnig kund snällt erbjuder sig att flytta ett stativ osv. 

 • Använd sandsäckarna för att stabilisera stativen och minimera risken för att de faller.

 • Se till att ingen befinner sig inom fallområdet om stativen står ostadigt eller förflyttas osv. 

 • Dra dra alltid åt stativ-vreden ordentligt så att blixtar inte riskerar att falla rakt ner på stativet.

 • Se till att barn eller andra inte vistas under blixtarna. 

 

Fallrisk från möbler och stegar

 • Fallrisk finns även från studions stegar. Om inbokad medlem/hyresgäst ändå väljer att klättra upp så gör undertecknad medlem det på egen risk. Tillse gärna att någon håller stegen stadigt om du vill exempelvis tillfälligt vill montera ner brandvarnaren osv. 

 

Fallrisk från Studions skyltfönster

 • Studion skyltfönster har ibland använts som poserings- eller fotograferingsplats. Detta avråder Falkuggla AB starkt från bland annat på grund av fall- och skärrisk. All posering eller fotografering från och på fönsterbrädor och liknande görs på egen risk.

 

Fallrisk pga olika höjder på golven med mera

 • Lokalen har flera olika höjdnivåer / trappsteg på oväntade ställen. Nivåskillnaderna innebär ökad risk i händelse av brand, men även vid övrig tid. Barn, äldre personer, eller personer med dålig syn kan missa höjdskillnaderna och riskera att falla. Ansvarig hyresgäst ansvarar för sina gästers säkerhet och bör därför flagga upp för dessa nivåskillnader där de tror att det behövs.

 • Skor, väskor osv placerade precis innanför dörren kan också utgöra en snubblings- och säkerhetsrisk. Ansvarig hyresgäst bör se till att skor och väskor osv ställs längre in i hallen. Gärna på skohyllan vid toaletten. Om ni är många går det även bra att ställa skor på golvet vid sidan av skohyllan - dock inte framför toalettdörre så att framkomligheten hindras. Väskor kan förstås även tas med in i lokalen, men säkerställ att de inte ställs mitt i gångpassager.

HANDLINGSPLAN CORONAVIRUS

 • Bland oss alla finns, utan att vi kan se det, personer i riskgrupper. För att studion ska vara så säker som möjligt, har vi därför utöver våra allmänna hyresvillkor ovan, även infört denna rekommendation / handlingsplan för att minska spridning av corona. Ansvarig hyresperson bör läsa detta och förmedla infon till övriga i teamet.

 

 • Känner du dig sjuk eller krasslig, eller är någon i teamet sjuk eller hängig? Stanna hemma och ställ in fotograferingen om det behövs.

 

 • Skicka hem de som verkar förkylda. Avbryt helt om nyckelpersoner är förkylda.

 

 • Vi har mycket bra grundventilation i studion. Om någon i teamet är riskgrupp, eller om ni ska vistas många i studion samtidigt, finns även extra ventilation att sätta på. Den väsnas lite och drar mycket ström, så vanligtvis är den avstängd. Säg till i förväg om ni behöver extra ventilation (pris 100 kr).

 

 • Undvik användning av Carolafläkt så långt det är möjligt. Undersökningar visar att den ökar spridningen av viruspartiklar i stängda rum.

 

 • Kläder och svarta studiotyger skapar mycket damm. Virus kan fastna i damm och spridas när det virvlar runt. Damm gör också att man lättare nyser osv. Eftersom bokning ofta efterföljs av annan bokning är det därför toppen om alla dammsuger efter sig. 

 

 • Håll ORDENTLIGT AVSTÅND till andra. Sprid ut stolarna i loungen osv.

 

 • Hosta, nys eller harkla dig INTE RAKT UT, utan i armveck eller pappersduk.

 

 • Ta med ALLA soppåsar efter din bokning (kök, toa, makeup). Släng i soplucka några trappor upp i porten Bergsund Strand 9. Portkod: 7296.

 

 • TVÅL och handsprit - finns i köket. Det dödar viruset, så tvätta händerna ofta.

 

 • Viruset kan leva länge på ytor, så torka gärna med ytdesinfektion där ni tagit. Ex sminkbord, knappar på kaffemaskin, micro, olika handtag, ljusknappar, studioutrustning. Använd svamp och desinfektion som finns i köket. 

 

 • Ta gärna en titt efter er bokning och damsug om det bildats mycket damm.

 

 • Använd gärna munskydd om ni har tillgång.

 

 • Klart det känns jobbigt att vara så här försiktig, men jag tror ändå att dina kunder, medarbetare och partners uppskattar att du försöker minska smittspridning. Kom ihåg, att du inte kan se vem som är riskgrupp. Din handling kan rädda liv! 

 

 • Hör av dig om du har åsikter om denna handligsplan eller andra tips och ideér!