top of page

Bokningsvillkor Fotostudio Stockholm At Nine

BOKNINGS- HYRES-  &  BETALNINGSVILLKOR

För största möjliga säkerhet och trivsel på Fotostudio Stockholm At Nine (Falkuggla AB) har vi tagit fram följande bokningsvillkor, för all bokning av Fotostudio At Nine, som nedan även kallas studion och lokalen. Dessa villkor måste godkännas av ansvarig hyresperson. Ansvarig hyresperson är, om inget annat anges, den person bokar studion. Fortsättningsvis kallas här ansvarig hyresperson, även olika böjningar av pronomenet "du".

BOKNING, BETALNING & AVBOKNING

 

 • Bokningsförfrågan är inte bindande bokning och kan inte garanteras.

 • Så snart du godkänt våra bokningsvillkor, mailar vi bokningsbekräftelse till den e-postadress du angav vid din bokningsförfrågan.

 • Förskottsbetalning: För tillträde till studion aktuell bokningsdag krävs att HELA hyresbeloppet är oss tillhanda senast kl 12:00, den senaste vardagen före din bokade tid. Vi mailar faktura, så snart du mailat oss dina faktureringsuppgifter. Vid mycket sena bokningar kan swishbetalningar genomföras, alternativ att vi kommer överens om senare betalning. 

 • Bokningsbekräftelse: När hela hyresbeloppet är oss tillhanda, eller när vi kommit överens om annan betalningsplan, mailar vi bokningsbekräftsle till den epostadress du tidigare mailat från. Bokningsbekräftelse betyder också att du godkänt både bokningsvillkor och fotograf@falkuggla som avsändare i ditt mailsystem, så att vår bokningsbekräftelse inte hamnar i skräpmapp. Hör av dig om du inte har fått bokningsbekräftelse. Du kan endast boka för egen del eller ett företag du har rätt att representera. 

 • Du får inte tillträde till studion förrän hyran är oss tillhanda på kontot (förutom i de fall då detta skriftligt via mail har kommits överens om). Om det ändå av någon anledning i efterhand visar sig att betalning inte kommit in i tid debiterar vi 500 kr extra. Om betalning ändå uteblir tillkommer inkassohantering och liknande åtgärder med ytterligare avgifter på 600 kr och uppåt, samt dröjsmålsränta med 10% (minimum riksbankens referensränta).

 • Avbokning och återbetalning: Vi följer svensk lag. Exempelvis gäller “Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” för dig om du bokar som privatperson. Både som privatperson och som företag kan du avboka din tid för studiohyra, utan extra kostnad fram till och med kl 12.00 helgfri vardag före din bokning. Avbokning och ombokning, ska alltid ske skriftligt till fotograf@falkuggla.se. Vid sen avbokning debiteras full tid, men du kan boka om tiden utan kostnad. Om du inte dyker upp på bokad tid, utan att du hört av dig, debiteras full kostnad och tiden går inte att boka om. För bokad fotokurs gäller att du kan avboka fram till och med 8 dagar före kursen, därefter går det att boka om kursen till annat tillfälle, men fakturan går ut som planerat för det första inbokade tillfället.

 • Är du delägare i det bolag du bokar åt, förbehåller vi oss också rätten att fakturera dig som privatperson om ditt bolag inte betalar i tid. Vi förbehåller oss även rätten att utföra kreditupplysning. Vi behöver alltid fullständiga faktureringsuppgifter i god tid före bokning. Vi ändrar inte faktureringsuppgifter i efterhand, på en faktura efter en invändningsperiod på 7 dagar. Om din betalning inte är oss tillhanda senast dagen före din boknignsdag, förbehåller vi oss rätten att ta bort din bokning, samt att fakturera för den bokning du gjort.

 • Du är fullt ersättningsskyldig för alla kostnader, som uppstår på grund av direkt eller indirekt oaktsamhet, även av dina medarbetare och kunder. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta och återbetala innestående bokningar eller månadsabonnemang. Du förbinder dig att hålla dig uppdaterad om aktuella priser och regler på vår hemsida före varje nytt bokningstillfälle.

 • Bildrättigheter: Om du anlitar oss som fotograf, har du om inget annat överenskomits via mail, fri användningsrättighet, till det bild- och filmmaterial vi skapat. Detta förutsatt att betalning sker i tid och före slutleverans. Om inte annat avtalats måste du ange vår byline när du använder bilder och filmer tagna av oss. Vi meddelar byline när detta blir aktuellt.

Zooming Camera

PRAKTISKA HYRESREGLER

 • Ansvarig hyresperson, är den som bokat lokalen via mail eller sms. Om ni vill att annan person ska vara ansvarig hyresperson, måste detta meddelas i samband med bokning. 

 • Ansvarig hyresperson, är ansvarig för att hyresvillkoren följs och förmedlas till hela teamet, samt för att betalning inkommer i tid. Ansvarig hyresperson ska därför i samband bokning, godkänna hyresvillkoren genom mail till fotograf@falkuggla.se. Ett godkännande tillsammans med förskottsbetalning ger tillgång till studion aktuell bokningsdag.

 • Första gången du bokar lokalen, visar vi hur studion fungerar. Dubbelkolla, så vi har all utrustning du behöver. Ring Annika Falkuggla på 073-5044772, om du undrar över något under hyresdagen.

 

 • Lokalen (92 kvm) har öppen planlösning bestående av fotostudio, lounge, hall och kök. I lokalen finns även ett kontor (12 kvm), som hyrs av tredje part. Hela lokalen, förutom kontoret ingår i hyran. 

 • Ordinarie bokningstid är 09:00-18.00 om inget annat överenskommits. Om du inte är på plats vid utsatt tid, kan vi inte garantera tillgång till studion den dagen och du kan inte få pengarna tillbaka. Önskar du andra tider, (starta tidigare eller sluta senare), kan det ofta lösas om du frågar några dagar före bokad tid.

 

 • Lokalen får inte lämnas olåst under din bokningstid, så planera lunchen i förväg. Om ni inte har med er egen lunch, kan någon i teamet, hämta mat från någon av Hornstulls toppenfina lunchställen.

 • I hyran ingår tillgång till studion inklusive, utrustning, wifi, micro, kaffe, handsprit m.m. Studions utrustning får inte lämna lokalen, eller användas utomhus. 

 • För närvarande undviker vi halvdagsbokningar på grund av besvärlig tidslogistik för studiovärd. I de fall detta ändå kan lösas gäller därför heldagspris. Vi undersöker olika lösningar med kodlås, för att underlätta bokingsförfarandet och kunna införa halvdagsbokningar i framtiden.

ORDNING, STÄDNING

Skogräns

 • Våra ljusa/vita golv gillar inte smutsiga skor och svarta sulor. Därför gäller skogräns vid entrén. Massor av skor innanför ytterdörren innebär dock en säkerhetsrisk. Ansvarig hyresperson ska ha koll på detta och se till att skor ställs på skohyllan, utanför toaletten om ni är många. Självklart kan modeller posera med svarta skor, men om det uppstått flera svarta skostreck, kan ni i värsta fall få bekosta grovstädning eller ommålning.

Återställning/städning

 • Annan person kan ha bokat studion direkt efter dig, så om inget annat överenskommits på mail, ska lokalen vara återställd, städad och diskad senast vid hyrestidens slut, så att allt ser ut som vid ankomst. Utrustning och prylar läggs på sina rätta platser. Kolla in golven. Dammsug eller moppa, om det det bildats damm, hår osv.

 

Checklista för återställning

 • Allt ska ställas på sin rätta plats

 • Fotografera lokalen när du kommer, så blir det lätt att få det rätt.

 • Damsug eller torka om det blivit hårigt, dammigt eller kladdigt.

 • Lämna inte muggar osv. på olika platser i lokalen

 • Diska all disk från ditt team.

 • Ta med dig allt som är ditt. Vi ansvarar inte för ditt / ditt teams prylar och slänger det så lämnas kvar.

 • Töm kaffefiltret, så det inte möglar om det dröjer tills nästa bokning. 

 • Töm soporna i kök, makeup och toalett och sätt i nya påsar (finns vid varje sophink).

 • Sopnedkast finns några trappor upp i porten på Bergsund strand 9. Portkod 7296. 

 • Ta med dig tomma läskburkar och liknande. 

 

Skador på hyresgästens eller hyresvärdens utrustning

 • Vi ersätter INTE skador på din eller ditt teams egen medhavda utrustning och material.

 • Hyresgäst med team ska vara vara rädda om lokalens utrustning, inventarier samt golv- och väggytor osv. Om något skadas under hyresgästens bokade tid, ska Falkuggla AB omedelbart underrättas. I sådant fall är ansvarig hyresgäst fullt ersättningsskyldig och ska omgående ersätta skadat föremål enligt nyvärdesprincipen

 • Falkuggla AB, friskriver sig helt från eventuella skador på er utrustning, eller för ansvar för sen transport, eller fel som uppstått via tredje parts involvering.

3D Balls in Rainbow Background

SÄKERHETSRUTINER

 • Om en person skadas under din bokningstid, ska ansvarig hyresgäst omedelbart se till att eventuell nödvändig sjukvård eller SOS kontaktas. Är du osäker på hur allvarlig skadan är, bör du ta det säkra före det osäkra och direkt kontakta 1177, eller 112 och följa deras instruktioner och rekommendationer för att på bästa sätt hjälpa den förolyckade. Ett förstahjälpen-paket finns i bokhyllan utanför köket. Detta får aldrig döljas, så ställ aldrig prylar framför. Meddela därefter Annika Falkuggla på 073-5044772.

 

Brandrisker

 • Rökning och droger är förbjudet i lokalen. Rök inte heller utanför ytterdörren, då röken då sugs in i lokalen. Visa även hänsyn till boende och förbipasserande. Gå en bit bort, och släng inte fimpar direkt utanför studion. 

 • Öppen låga / stearinljus får inte tändas i lokalen, utan särskilt skriftligt tillstånd.

 • Brandsläckare: Lokalen har tre godkända pulverbrandsläckare placerade utspritt över lokalytan för att alltid vara nära tillhands. Om någon tillfälligt flyttar en brandsläckare, ansvarar ansvarig hyresperson för att den ställs tillbaka på sin givna plats innan lokalen lämnas. Om du/ni upptäcker att en brandsläckare saknas, ska hyresansvarig person omedelbart meddela Falkuggla AB om detta.

 • Brandfilt: Brandfilt finns på insidan av dörren på städskåpet i loungerummet. Ryck i de två remmarna för att få ut brandfilten. Om du upptäcker att brandfilten saknas, ska Falkuggla AB omgående meddelas.

 • Brandvarnare finns mitt i lokalen. Ni får tillfälligt montera ner denna om rökmaskin ska användas.  Ansvarig hyresgäst ska tillse att brandvarnaren återmonteras innan lokalen lämnas. Om ansvarig hyresgäst upptäcker att brandvarnare saknas, eller att den piper med indikation om att batterierna är försvagade, åligger det på densamma att omedelbart meddela Falkuggla AB.

 • Första hjälpen Kit, finns i stora bokhyllan med fronten ut ska inte flyttas, förutom om den ska användas.

 • Elektricitet: Ansvarig hyresgäst ska kontrollera att alla lampor (utom adventsstjärna eller annan fönsterbelysning) är släckta, samt att kaffebryggare, är avstängd och att väggkontakter till alla blixtar, samt alla andra elektriska apparater osv är ordentligt avstängda och utdragna när ni lämnar lokalen för dagen. Undantag från detta är mikro, kyl/frys.

 • Max 15 personer får vistas samtidigt i lokalen, utan särskilt tillståndLokalen har två ytterdörrar, båda är inåtgående, vilket är säkerhetsrisk vid brand. Dörren mot Verkstadsgatan är huvudentré och enda nödutgång när ni är färre än 15 personer. Ytterdörren mot Bergsunds Strand hålls oftast låst med både över- och underlås, pga stor höjdskillnad till golv, vilket kan leda till fallolycka. Ansvarig hyresgäst säkerställer att tillåtet antal personer samtidigt i lokalen inte överskrids.

 • Utökat tillstånd för 15-45  personer samtidigt i lokalen: För att fler än 15 personer ska kunna vistas i lokalen samtidigt, behövs utökat tillstånd. Ni planerar då bokningen tillsammans med oss och måste godkänna våra EXTRAVILLKOR (Se nedan).

 • Fria passager och utrymningsvägar: Ställ inte skor, väskor och prylar, framför ytterdörren, eller i gångvägar och mitt i rummen, då dessa kan bli hinder om ni snabbt måste kunna komma ut i händelse av brand.

 • Kaffebryggaren sitter i en timer som inte ska plockas bort. För att brygga trycker du på timern som har fyra lägen: Ett tryck /15 min, två tryck /30 min, tre tryck /45 min, fyra tryck /60 min.

Risker med skyltfönster

 • Skyltfönstren har ibland använts som poserings- eller fotograferingsplats. Detta avråder vi ifrån på grund av fallrisk och risk för krossat glas och allvarliga skärskador. Om du ändå använder skyltfönster att fotografera från, eller för personer att posera i, så görs detta helt på egen risk. Om olycka sker i samband med sådan situation, är Falkuggla AB inte ansvarig för, personskada eller trasigt fönsterglas. Ansvarig hyresgäst är fullt ansvarig och betalningsskyldig. Personskada och, eller trasigt skyltfönster meddelas omedelbart till Falkuggla AB. Lokalen får inte lämnas, förrän företrädare för Falkuggla AB, eller bostadsförening är på plats.

 

Lämna aldrig barn ensamma och låt dem inte leka i studion! 

 • Lämna aldrig barn ensamma i studion. Ansvarig hyresperson ska informera vårdnadshavare och andra vuxna som vistas studion samtidigt som barnen, om att det finns risker i en fotostudio.

 • Se upp med eluttag och elkablar och andra elektriska prylar, med hyllor eller utrusning som kan välta.

 • Se till att barnen inte klättrar på stegar, hyllor osv.

 • Det finns giftiga rengöringsmedel osv på olika platser i lokalen. Håll koll på barnen.

 • Det finns vassa skarpa verktyg och liknande i skåpen köket och på andra platser i studion. Ha koll på barnen.

 • Det kan finnas andra saker som kan vara farligt för barn. Allt går inte att förutse, så var försiktiga med allt.

 

Risk för vältande hylla

 • I lokalen finns en stor tung hylla för förvaring av blixtar osv. Hyllan står stabilt, men vi kan inte garantera att den inte kan välta om ett barn klättrar upp i den, eller om någon drar i den osv. Så säkerställ att inget barn lämnas ensam i lokalen och klättrar i hyllan. Hyllan är förankrad i väggen, men väggarna är mjuka och risken finns ändå att en skruv lossnar osv, så inget klättrande eller dragande i hyllan. 

Slag, kross och klämrisk

 • Stativ med studioblixtar osv är tunga och om de faller kan någon komma till skada. Låt endast professionella och kunniga fotografer sköta studioutrustningen. Tacka inte ja, om en okunnig kund snällt erbjuder sig att flytta ett stativ osv. 

 • Använd sandsäckarna för att stabilisera stativen och minimera risken för att de faller.

 • Se till att ingen befinner sig inom fallområdet om stativen står ostadigt eller förflyttas osv. 

 • Dra dra alltid åt stativ-vreden ordentligt så att blixtar inte riskerar att falla rakt ner på stativet.

 • Se till att barn eller andra inte vistas under blixtarna. 

 

Fallrisk från möbler och stegar

 • Fallrisk finns även från studions stegar. Om inbokad medlem/hyresgäst ändå väljer att klättra upp så gör undertecknad medlem det på egen risk. Tillse gärna att någon håller stegen stadigt om du vill exempelvis tillfälligt vill montera ner brandvarnaren osv. 

 

Fallrisk från Studions skyltfönster

 • Studion skyltfönster har ibland använts som poserings- eller fotograferingsplats. Detta avråder Falkuggla AB starkt från bland annat på grund av fall- och skärrisk. All posering eller fotografering från och på fönsterbrädor och liknande görs på egen risk.

 

Fallrisk pga olika höjder på golven med mera

 • Lokalen har olika höjdnivåer / trappsteg på oväntade ställen. Detta innebär alltid en ökad risk, men särkilt i händelse av brand. Barn, äldre personer, eller personer med dålig syn kan missa höjdskillnaderna och riskera att falla. Ansvarig hyresgäst ansvarar för sina gästers säkerhet och bör informera medverkande personer, om dessa nivåskillnader i de fall de tror att det behövs.

 • Skor, väskor osv placerade precis innanför dörren kan också utgöra en snubblings- och säkerhetsrisk. Ansvarig hyresgäst ser till att skor och väskor osv ställs längre in i hallen på skohyllan vid toaletten. Om ni är många går det även bra att ställa skor på golvet vid sidan av skohyllan - dock inte framför toalettdörren, så att framkomligheten till toa hindras. Väskor kan förstås även tas med in i lokalen, men säkerställ att de inte ställs mitt i gångpassager.

Ansvarig hyresperson är fullt ansvarig om någon skadas 

Här ovanför nämns olika typer av uppenbara risker vid vistelse i lokalen, men givetvis kan även annat hända, så var försiktiga och rädda om er. Ansvarig hyresperson är fullt ansvarig om någon skadas och Falkuggla AB, Annika Derwinger Falkuggla, friskriver sig helt från alla typer olyckor och skador, som uppstår i lokalen.

bottom of page